Uşaqlarda ezele sinir boşluqu

Uşaqlarda ezele sinir boşluqunun müalicesi var?

Həkimin cavabı: